MENU

Menu utama

Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 • Proses Latihan Anggota (Latihan Anjuran Dalaman)
 • Proses Latihan Anggota (Latihan Anjuran Luar)
 • Proses Penyelenggaraan Perkakasan Komputer
PDF icon carta_aliran_jabatan_khidmat_pengurusan.pdf

JABATAN KEWANGAN

 • Proses Tuntutan Bayaran Dan Bayaran Balik Wang Amanah
 • Proses Pengeluaran Inden Kerja / Pesanan Kerajaan
 • Kutipan Hasil
 • Tuntutan Dan Tindakan Terhadap Kompaun Letak Kereta Yang Tidak Berbayar
PDF icon carta_aliran_jabatan_kewangan.pdf

JABATAN KEJURUTERAAN

 • Proses Kelulusan Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
 • Proses Pengawalan Dan Pengukuran Prestasi Kerja-kerja Projek Pembangunan Dan Penyelenggaraan
 • Proses Penyelenggaraan Kenderaan
PDF icon carta_aliran_jabatan_kejuruteraan.pdf

JABATAN BANGUNAN

 • Proses Permohonan Kelulusan Pelan Dan Kawalan Bangunan 
 • Proses Permohonan Kelulusan Pelan Tambahan Dan Ubahan Bangunan
 • Proses Penguatkuasaan Pembinaan Tanpa Kebenaran
PDF icon carta_aliran_jabatan_bangunan.pdf

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

 • Proses Penilaian Cukai Taksiran Harta Keatas Pegangan Berkadar
 • Proses Tuntutan Tunggakan Cukai Harta
 • Proses Permohonan Sewa Gerai Dan Pasar
 • Proses Penubuhan JMB
PDF iconcarta_aliran_jabatan_penilaian_dan_pengurusan_harta.pdf

JABATAN PERANCANG BANDAR

 • Proses Kebenaran Merancang
PDF icon carta_aliran_jabatan_perancang_bandar.pdf

JABATAN KESIHATAN

 • Proses Penggredan Premis Makanan
PDF icon carta_aliran_jabatan_kesihatan.pdf

JABATAN PELESENAN

 • Proses Permohonan Lesen Premis Perniagaan
 • Proses Permohonan Lesen Iklan Premis Perniagaan
 • Proses Permohonan Lesen Penjaja
 • Proses Pembaharuan Lesen
PDF icon carta_aliran_jabatan_pelesenan.pdf

JABATAN PENGUATKUASAAN

 • Proses Tindakan Tawaran Kompaun Pelbagai
 • Proses Tindakan Bagi Peyimpanan Dan Pelupusan Barangan Sita
 • Proses Tindakan Menghapus Kacau Ganggu
PDF icon carta_aliran_jabatan_penguatkuasaan.pdf

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

 • Proses Program Gerak Mesra
PDF icon carta_aliran_jabatan_pembangunan_masyarakat.pdf

BAHAGIAN LANDSKAP

 • Proses Permohonan Pelan Landskap
PDF icon carta_aliran_bahagian_landskap.pdf

UNIT AUDIT DALAM

 • Proses Audit Kualiti Dalaman
PDF icon carta_aliran_unit_audit_dalam.pdf

UNIT PERHUBUNGAN AWAM DAN KORPORAT

 • Proses Pengndalian Aduan Awam
PDF icon carta_aliran_unit_perhubungan_awam_dan_korporat.pdf

UNIT OSC

 • Proses Permohonan Kelulusan Pelan Ke Urusetia Pusat Setempat (OSC)
PDF icon carta_aliran_unit_osc.pdf

UNIT UNDANG-UNDANG

 • Proses Permohonan Pendakwaan Kes Ke Mahkamah
 • Proses Penyemakan Perjanjian
PDF icon carta_aliran_unit_undang-undang.pdf