MENU

Menu utama

Senarai Akta:

 1. UUK Penjaja MPBP 2010
 2. UUK Vandalisme MPBP 2010
 3. UUK Pengendali Makanan MPBP 2010
 4. UUK Mencegah Kekotoran MPBP 2010
 5. UUK Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut MPBP 2010
 6. UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian MPBP 2010
 7. UUK Perlesenan Iklan MPBP 2010
 8. UUK Pengawalan Dan Pengawasan Tempat-Tempat Makan MPBP 2010
 9. UUK Pasar Awam Dan Persendirian MPBP 2010
 10. UUK Bayaran Denda (Lesen) MPBP 2010
 11. UUK Mendapatkan Tunggakan MPBP 2010
 12. UUK Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Akta Jalan, Parit Dan Bangunan MPBP 2010
 13. UUK Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Akta Kerajaan Tempatan MPBP 2010
 14. UUK Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap MPBP 1985
 15. UUK Haiwan Merayau MPBP 1994
 16. UUK Pasar Malam/Sehari MPBP 2003
 17. UUK Kerja Tanah MPBP 1994
 18. UUK Taman MPBP 1987
 19. UUK Pelesenan Trade, Perniagaan, Perindustrian Dan Profesion MPBP 1981
 20. UUK Iklan Pilihanraya MPBP 1990
 21. UUK Bangunan Seragam 1986
 22. UUK Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MPBP 2003 – pindaan 2014
 23. UUK Perlesenan Anjing MPBP 1987
 24. UUK Tandas Awam 2003

 • 1