MENU
BIL SENARAI AKTA DAN PERUNDAGAN
1 Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 [Undang-Undang Kecil Mendapatkan Tunggakan (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
2 Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 [Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Jalan, Parit Dan Bangunan (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
3 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Bayaran Denda - Lesen (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
4 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
5 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
6 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Pengawalan Dan Pengawasan Tempat-Tempat Makanan (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
7 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
8 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Pasar Awam Dan Persendirian (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
9 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
10 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Pelesenan Iklan (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
11 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
12 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Kerajaan Tempatan(Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
13 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
14 Akta Pengangkutan  Jalan 1987 [Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta ) (Majlis Perbandaran Batu Pahat) (Pindaan) 2014
15 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Tanah (Majlis Daerah Batu Pahat Barat] 1994
16 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Batu Pahat Barat)] 1987
17 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Batu Pahat Barat)] 1985
18 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2003
19 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred & Perniagaan, Perindustrian (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2016
20 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Batu Pahat Barat)] 1994
21 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Daerah Batu Pahat Barat)] 1987
22 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (Majlis Daerah Batu Pahat Barat)] 1990
23 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Pasar Malam / Sehari (Majlis Perbandaran Batu Pahat] 2003
24 Akta Jalan Parit Dan Bangunan 1974 (Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1987)