MENU

Menu utama

PIAGAM PELANGGAN

MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

Bertanggungjawab untuk memberi pelbagai kemudahan dan perkhidmatan berkualiti bagi merealisasikan pencapaian ke arah keunggulan, kegemilangan dan kecemerlangan Majlis Perbandaran Batu Pahat sesuai dengan slogan "MAJU DAN SEJAHTERA". Kami memberi jaminan dan berusaha :-

 

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN 

BIL

OBJEKTIF KUALITI / KPI

 

1.

 

Memastikan 90% anggota  menghadiri kursus sekurang-kurangnya 7 hari setahun

 

 

2.

 

Memastikan 95% perkakasan komputer diselenggara sekurang-kurangnya sekali dalam setahun

 

 JABATAN KEWANGAN

BIL

OBJEKTIF KUALITI / KPI

 

1.

 

Bayaran dibuat dalam tempoh 4 hari bekerja daripada tarikh  tuntutan lengkap diterima di Jabatan Kewangan

 

2.

 

Inden Kerja/Pesanan Kerajaan disediakan dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh dokumen lengkap diterima di Jabatan Kewangan

 

 

3.

 

Jumlah kutipan hasil dibankkan sama dengan jumlah di Laporan Kutipan Harian

 

 

4.

 

Notis Peringatan diserahkan kepada JKP untuk dipos dalam tempoh 4 hari daripada tarikh notis dicetak

  • 1