MENU

KAWASAN PENYELANGGARAAN LANDSKAP DI DAERAH BATU PAHAT

  • Kerja-kerja pembaikan (baikpulih) elemen ”hardscape” & ”softscape” dan sebagainya.
  • Pembajaan

i ) Teduhan  1×/bulan

ii) Renek/pagaran   2×/bulan  

  • Cantas / Trimming

​​i ) Teduhan   1×/bulan

ii) Renek/ Pagaran  2×/bulan 

  • Kawalan serangga / penyakit

i ) Teduhan   1×/bulan

ii) Renek / Pagaran   2×/bulan

  • Kerja-kerja pembersihan kawasan landskap & mesin rumput 2×/bulan.    
  • Merumpai / Menggembur tanah

i ) Teduhan    1×/bulan

ii) Renek / Pagaran 4×/bulan 

  • Siraman – 2×/hari

i ) Teduhan

ii) Renek / Pagaran                 

  • Penggantian pokok mati / sulaman

i ) Teduhan

ii) Renek / Pagaran 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 12 Jun 2024 - 2:44pm