MENU
TAJUK LAGU LAGU

NEGARAKU

LAGU JOHOR

1 MALAYSIA
   

 

Lagu Majlis Perbandaran Batu Pahat

    "Kami sentiasa bersedia
      Bekerja berbakti
      Pelanggan kami utamakan
      Layanan mesra

      Kebersihan perlu dijaga
      Pemandangan dicipta
      Persekitaran nyaman indah
      Rakyat hidup selesa

      Kepesatan pembangunan
      Tanggungjawab kita
      Amanah dan jujur
      Cekap,berdedikasi

    Korus :

      Majlis Perbandaran Batu Pahat
      Berkhidmat kepada masyarakat
      Tanpa mengira rupa dan darjat
      Berbakti setulus hati

      Prasarana untuk rakyat semua
      Disediakan pelbagai rupa
      Dijaga serta dipelihara

      Maju sejahtera Batu Pahat
      Maju sejahtera Batu Pahat
      Maju sejahtera Batu Pahat"