MENU

Menu utama

Senarai Akta Fail Size
Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) PDF iconaktakerajaantempatan1976.pdf 1.4 MB
Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)

PDF iconaktajalanparitdanbangunan.pdf

1.5 MB
Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) PDF iconaktapengangkutanjalan.pdf 884 KB
Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) PDF iconaktaperancanbandardesa.pdf 1.0 MB
Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) - Pindaan 2015 PDF iconaktapengurusanstrata.pdf 904 KB

 

sewaan penguatkusaan undang2 sewaaan tempat letak kereta
Sewaan Kakilima Premis Bagi Tujuan Perniagaan Penguatkuasaan Undang-Undang Sewaan Tempat Letak Kereta Bagi Tujuan Perniagaan