MENU
BIL SENARAI AKTA
1 Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
2 Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)
3 Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
4 Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)
5 Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) - Pindaan 2015