MENU

Menu utama

E-PERKHIDMATAN KETERANGAN

Sistem Permohonan Keluar Negara Johor

Memudahkan permohonan urusan keluar negara kepada kerajaan negeri melalui online.

Aplikasi Mobile iTegur

Satu inisiatif pembangunan aplikasi secarain houseoleh KPKT. iTegur memberi kemudahan kepada orang ramai membuat aduan melalui mobile.

e-Bayaran
Rangkaian cepat untuk Pembayaran terus ke bank

e-Borang
Muat turun borang yang diperlukan untuk berurusan dengan jabatan-jabatan dalaman MPBP.
   

e-Latihan
Sistem Maklumat Pengurusan Latihan untuk kakitangan awam Negeri Johor memohon pelbagai kursus yang ditawarkan oleh agensi-agensi dari Negeri Johor.

<<Manual Penggunaan e-Latihan>>

 

e-Lesen
Pembayaran dalam talian untuk Pembaharuan Lesen MPBP

e-Jawab
Portal ini berfungsi sebagai salah satu medium untuk rakyat memberi maklumbalas dalam bentuk aduan, cadangan, pertanyaan dan penghargaan.

<<Manual Penggunaan e-Jawab>>

e-Kompaun

e-Kompaun berfungi untuk menyemak Kompaun Letak Kereta di kawasan MPBP

e-Maklumbalas

 

OSC Online
Permohonan Online untuk OSC yang Berkaitan dengan Kawalan Pembangunan

<<Pautan Manual Pengguna>>

<<Manual Penggunaan OSC Online>>

Web GIS @ MPBP

Web GIS @ MPBP disediakan untuk meningkatkan sistem penyampaian maklumat MPBP untuk menjadi lebih telus

Statistik e-Perkhidmatan

Statistik e-Perkhidmatan untuk MPBP

Johor Career

Sistem menyediakan permintaan dan penawaran tenaga kerja bagi Negeri Johor