MENU

Menu utama

Senarai Akta:

  1. Akta Kerajaan Tempatan 1967
  2. Akta Prosedur Kewangan 1967
  3. Arahan Perbendahraan 
  4. Perintah-perintah Am
  5. Pekeliling dan Surat Pekeliling Perbendaharaan Malaysia
  6. Pekeliling dan Surat Pekeliling Perkhidmatan
  7. Pekeliling Perbendaharaan Negeri Johor
  8. Garis Panduan Kewangan Majlis Perbandaran Batu Pahat