MENU

Menu utama

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)​

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)  MPBP -  Majlis Perbandaran Batu Pahat

Nama                : ABDUL KARIM BIN BAKAR

Emel                 : ict@mpbp.gov.my

No. Faks           : 07-432 1164

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  1. Memastikan  semua  pengguna  mematuhi  Dasar  Keselamatan  ICT  MPBP.
  2. Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber manusia dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi
  3. Memastikan semua pengguna memahami peruntukan-peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT MPBP
  4. Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT MPBP