MENU

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)​

 

Nama   :  HJ ABDUL KARIM BIN HJ BAKAR
Emel   :  ict@mpbp.gov.my
No Faks   :  1-300-88-MPBP (6727)

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  • Memastikan  semua  pengguna  mematuhi  Dasar  Keselamatan  ICT  MPBP.
  • Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber manusia dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi
  • Memastikan semua pengguna memahami peruntukan-peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT MPBP
  • Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT MPBP

 

Kemaskini Terakhir: Isnin, 1 Julai 2024 - 2:43pm