MENU

Menu utama

SENARAI UNDANG-UNDANG KECIL YANG DI GUNA PAKAI DAN TELAH DIWARTAKAN:

BIL

UNDANG- UNDANG KECIL

J.P.U

1

UUK Pelesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian (MPBP) 2016

 

66

2

UUK Tandas Awam (MPBP) 2016

17

3

Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MPBP (Pindaan 2014)

 

59

4

UUK Penjaja (MPBP) 2010

 

36

5

UUK Vandalisme (MPBP) 2010

 

31

6

UUK Pengendali Makanan (MPBP) 2010

40

7

UUK Mencegah Kekotoran (MPBP) 2010

 

32

8

UUK Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (MPBP) 2010

 

34

9

UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPBP) 2010

38

10

UUK Pasar Malam/Sehari (MPBP) 2010

 

28

11

UUK Perlesenan Iklan (MPBP) 2010

 

37

12

UUK Bayaran Denda (Lesen) (MPBP) 2010

 

30

13

UUK Pasar Awam Dan Persendirian (MPBP) 2010

                          

35

14

UUK Mendapatkan Tunggakan (MPBP) 2010

 

28

15

UUK Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Akta Jalan, Parit Dan Bangunan (MPBP) 2010

 

29

16

UUK Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Akta Kerajaan Tempatan (MPBP) 2010

39

17

UUK Pengawalan Dan Pengawasan Tempat-Tempat Makan  (MPBP) 2010

33

18

UUK Haiwan Merayau (MDBPB) 1994

7

19

UUK Kerja Tanah (MDBPB) 1994

 

6

20

UUK Iklan Pilihanraya (MDBPB) 1990

86

21

UUK Pelesenan Anjing (MDBPB) 1988

 

11

22

UUK Taman (MDBPB) 1987

 

2

23

UUK Bangunan Seragam 1986

18

24

UUK Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (MDBPB) 1985

30

 

  • 1