MENU

Menu utama

Tahun 2018

Tahun 2018

TAHAP PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 01 JANUARI 2018 HINGGA 31 DISEMBER 2018

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DAN TEMPOH PIAGAM

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

76

21 (27.63%)

55 (72.37%)

41 (74.55%)

14 (25.45%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

50

11 (22.00%)

39 (78.00%)

26 (66.67%)

13 (33.33%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

17

3 (17.65%)

14 (82.35%)

8 (57.14%)

6 (42.86%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

45

11 (24.44%)

34 (75.56%)

21 (61.76%)

13 (38.24%)

0 (0.00%)

CFO

0

(0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Jumlah

188

46 (24.47%)

142 (75.53%)

96 (67.61%)

46 (32.39%)

(0.00%)

Julai - Disember 2018

TAHAP PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 01 JULAI 2018 HINGGA 30 OGOS 2018

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DAN TEMPOH PIAGAM

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

14

14 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

13

8 (61.54%)

5 (38.46%)

5 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

3

3 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

13

11 (84.62%)

2 (15.38%)

2 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

CFO

0

(0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Jumlah

43

36 (83.72%)

7 (16.28%)

7 (100.00%)

(0.00%)

(0.00%)

 

  • 1

Januari - Jun 2018

TAHAP PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 01 JANUARI 2018 HINGGA 30 JUN 2018

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DAN TEMPOH PIAGAM

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

62

7 (11.29%)

55 (88.71%)

41 (74.55%)

14 (25.45%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

37

3 (8.11%)

34 (91.89%)

21 (61.76%)

13 (38.24%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

14

(0.00%)

14 (100.00%)

8 (57.14%)

6 (42.86%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

32

(0.00%)

32 (100.00%)

19 (59.38%)

13 (40.63%)

0 (0.00%)

CFO

0

(0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Jumlah

145

10 ( 6.90%)

135 (93.10%)

89 (65.93%)

46 (34.07%)

(0.00%)

 

  • 1

Tahun 2017

Tahun 2017

TAHAP PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 01 JANUARI 2017 HINGGA 31 DISEMBER 2017

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DAN TEMPOH PIAGAM

 

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

83

(0.00%)

83 (100.00%)

80 (96.39%)

3 (3.61%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

90

(0.00%)

90 (100.00%)

82 (91.11%)

8 (8.89%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

36

(0.00%)

36 (100.00%)

34 (94.44%)

2 (5.56%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

33

(0.00%)

33 (100.00%)

33 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

CFO

0

(0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Jumlah

242

0 ( 0.00%)

242 (100.00%)

229 (94.63%)

13 (5.37%)

(0.00%)

Julai - Disember 2017

TAHAP PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 01 JULAI 2017 HINGGA 31 DISEMBER 2017

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DAN TEMPOH PIAGAM

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

99

(0.00%)

99 (100.00%)

99 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

84

(0.00%)

84 (100.00%)

80 (95.24%)

4 (4.76%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

18

(0.00%)

18 (100.00%)

17 (94.44%)

1 (5.56%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

34

(0.00%)

34 (100.00%)

33 (97.06%)

1 (2.94%)

0 (0.00%)

CFO

0

(0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Jumlah

235

0 ( 0.00%)

235 (100.00%)

229 (97.45%)

(2.55%)

(0.00%)

 

  • 1

Januari - Jun 2017

TAHAP PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 01 JANUARI 2017 HINGGA 30 JUN 2017

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DAN TEMPOH PIAGAM

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

42

(0.00%)

42 (100.00%)

39 (92.86%)

3 (7.14%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

59

(0.00%)

59 (100.00%)

53 (89.83%)

6 (10.17%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

26

(0.00%)

26 (100.00%)

25 (96.15%)

1 (3.85%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

27

(0.00%)

27 (100.00%)

27 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

CFO

0

(0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Jumlah

154

0 ( 0.00%)

154 (100.00%)

144 (93.51%)

10 (6.49%)

(0.00%)

 

  • 1