MENU

Menu utama

SEJARAH PERTUBUHAN MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

Lembaga Pembandaran

 

1912 - 1951

Majlis Bandaran Bandar Penggaram

1952 - 1975

Majlis Daerah Batu Pahat Barat (MDBPB)

1976-2000

Majlis Perbandaran Batu Pahat (MPBP)

2001 - Sekarang

Setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kerajaan Tempatan Malaysia dan dengan persetujuan Setiausaha Pesuruhjaya Pilihanraya, maka Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor telah bersetuju menaikkan taraf Majlis Daerah Batu Pahat Barat kepada Majlis Perbandaran Batu Pahat pada 1 Januari 2001.

  • 1