MENU

Menu utama

Mesyuarat Jawatankuasa Siasatan Tempatan Dan Pendengaran (JSTP) Bagi Draf Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat 2030 (Pengubahan 1). 
Mesyuarat Dipengerusikan oleh Yang Berhormat Dato' Haji Mohd Jafni bin Md Shukor Mohd Jafni Md Shukor, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor. Sebanyak 35 bantahan dan cadangan didengar pada hari ini.
Turut Serta Pengarah Perancang Bandar Dan Desa Negeri Johor,  TPr Saidin bin Lateh, Yang DiPertua Majlis Perbandaran Batu Pahat, Encik Ezahar bin Abu Sairin, Ketua Pen Setiausaha Bahagian Perancangan Ekonomi Negeri Johor, Encik Hasnul Atmam bin Othman.

14 JULAI 2022 | BILIK MESYUARAT DELIMA, ARAS 14 | 09.00 PAGI