MENU

Menu utama

Lawatan Yang Berhormat Dato' Haji Mohd Jafni bin Md Shukor Mohd Jafni Md Shukor , Pengerusi Jawatankuasa Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor ke Kebun Komuniti, Taman banang Jaya, Batu Pahat Di Bawah Inisiatif Ke Jiranan Hijau, Majlis Perbandaran Batu Pahat di iringi oleh Tuan Yang Dipertua Majlis Perbandaran Batu Pahat. 
Pada lawatan itu juga Yang Berhormat Dato' telah bersetuju untuk memberi peruntukan tambahan kepada Pengurusan Jawatankuasa Kebun Komuniti Taman Banang Jaya sebagai inisiatif penggalak usaha membangunkan sebuah kebun komuniti yang diusahakan secara kerjasama melibatkan pelbagai kaum melayu, Cina dan India.
Kebun Komuniti ini juga dicalonkan ke Anugerah Kejiranan Hijau Tahun 2022 di bawah kategori komuniti.

14 JULAI 2022 | KEBUN KOMUNITI TAMAN BANANG JAYA | 11.30 PAGI