MENU

Menu utama

Objektif Unit Audit Dalam

  • Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan Akta,Pekeliling, Peraturan dan Undang-Undang kecil yang telah ditetapkan

  • Menghasilkan laporan audit yang berkualiti, tepat, jelas dan mudah difahami

  • Memastikan khidmat perundingan diberikan untuk menambah nilai dan meningkatkan kualiti pengurusan kewangan dan pentadbiran sesebuah jabatan

  • Membantu sesebuah jabatan mencapai¬† matlamat melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus

  • Memperketatkan kawalan dalaman supaya risiko kesalahan dapat diatasi

  • Memastikan semua dokumen rasmi Jabatan disimpan dalam keadaan yang teratur, mudah diperolehi, selamat dan bersistem

Fungsi Unit Audit Dalam

  • Menjalankan pemeriksaan da penilaian audit secara bebas dan objektif ke arah meningkatkan kualiti tadbir urus di semua lapisan pengurusan berpandukan akta, pekeliling dan undang-undang kecil yang digunapakai bagi membudayakan persekitaran kerja yang cemerlang di Majlis Perbandaran Batu Pahat