MENU

Menu utama

MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

KENYATAAN TENDER

  1. Tawaran adalah dipelawa daripada petender yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB), Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), Sijil Kementerian Kewangan (MOF) dalam kod Bidang dan Suruhanjaya Syarikah Malaysia (SSM) yang berkaitan dan masih dalam tempoh sah dibenarkan membuat tawaran buat masa ini untuk kerja-kerja berikut :-
NO TENDER PERIHAL KERJA / HARGA DOKUMEN KELAS PENGKHUSUSAN TARIKH / MASA
MPBP-13-2020 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN BAGI TAHUN 2021 MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

Gred

G3 @ G4 @ G5 @ G6 @ G7

Kategori E Pengkhususan E16

Tarikh Jualan

17.11.2020-30.11.2020

 

Tarikh Tutup

07.12.2020

 

Harga Dokumen

RM50.00

 

Lawatan Tapak & Taklimat

Tiada lawatan tapak dibuat, jika berkeperluan sila hubungi Jabatan Kejuruteraan atau Jabatan Penilaian, MPBP.

 

*Sekiranya alamat pendaftaran syarikat berada diluar kawasan Bau Pahat sila dapatkan kebenaran merentas Daerah / Negeri dari Balai Polis berdekatan bagi urusan pembelian dokumen tender. Sebarang pertanyaan sila hubungi Unit Perolehan dan Kontrak (07-434 2710).

*Sila patuhi SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN)

MPBP-14-2020 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN CUCIAN BANGUNAN BAGI TAHUN 2021 MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT Kod Bidang MOF 221001 (Pembersihan Bangunan) & 221002 (Pembersihan Kawasan)

 

  1. Petender diwajibkan membawa Perakuan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB), Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), Kementerian Kewangan (MOF). (Salinan hendaklah disertakan untuk disimpan pihak Majlis).
  2. Hanya penama yang sah pada sijil sahaja yang mematuhi syarat di atas sahaja DIBENARKAN untuk membeli dokumen tender.
  3. Dokumen tender boleh diperolehi di JABATAN KEWANGAN, MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT pada tarikh yang telah ditetapkan dari jam 08.30 pagi hingga jam 03.00 petang (dokumen tender tidak akan dijual selepas tarikh tersebut).
  4. Bayaran dokumen tender berharga RM50.00 hanya dibuat secara Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang di atas nama Yang Dipertua Majlis Perbandaran Batu Pahat. Bayaran dokumen ini tidak akan dikembalikan.
  5. Semua Dokumen Tawaran Tender yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Jabatan Kewangan, Majlis Perbandaran Batu Pahat sebelum 12.00 tgh / 07.12.2020

http://www.mpbp.gov.my

Panduan kontraktor dan menjilid dokumen sebutharga boleh dimuat turun di [..SINI..]

 

Tender Closing Date: 
Isnin, 7 Disember 2020
Tender Start Date: 
Selasa, 17 November 2020