MENU

Objektif Jabatan Kewangan

 • Sentiasa meningkatkan prestasi dan keupayaan jabatan

 • Memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan

 • Mempertingkatkan perancangan dan kawalan kewangan dengan lebih berkualiti

 • Menjadikan kawasan tempat bertugas sebagai kawasan yang bersih dan teratur

Fungsi Jabatan Kewangan

 

BAHAGIAN PENERIMAAN

 • Mengutip hasil Majlis

 • Mengurus wang amanah

 • Menyelenggara rekod-rekod  hasil yang diterima

BAHAGIAN PERBELANJAAN

 • Membuat pembayaran ke atas tuntutan daripada pembekal dan anggota

 • Mengurus kawalan perbelanjaan

 • Mengurus permohonan bekalan/perkhidmatan daripada jabatan-jabatan majlis

 • Mengurus pentadbiran Kewangan Majlis

 • Mengurus proses pemeriksaan harta modal dan aset alih bernilai rendah

 • Mengurus proses pelupusan harta modal dan aset alih bernilai rendah

 • Menyelenggara rekod-rekod harta modal dan aset alih bernilai rendah

Kemaskini Terakhir: Rabu, 12 Jun 2024 - 2:44pm