MENU

Objektif Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

 • Menilai pegangan bercukai di dalam kawasan Majlis Perbandaran bagi maksud cukai harta

 • Mengekalkan sistem cukai yang berpatutan dan adil

 • Mengurus harta tanah Majlis dengan berkesan

 • Memberi khidmat sosial kepada semua pembayar cukai

 • Meningkatkan sumber pendapatan baru melalui percambahan dan esplorasi bidang-bidang baru

 • Memastikan semua pemaju lot pemajuan bangunan bertingkat Hakmilik Strata menubuhkan JMB/MC iaitu lot pemajuan tersebut mempunyai perbadanan pengurusan

Fungsi Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

 • Membuat penilaian harta tanah di dalam kawasan MPBP bagu tujuan cukai harta.

 • Kemaskini data-data penilaian

 • Keluarkan notis untuk mengutip tunggakan cukai harta dan sewa

 • Memproses permohonan sewa gerai, pasar dan pindahmilik

 • Menyelenggara bangunan-bangunan milik MPBP

 • Carian rasmi maklumat harta

 • Mengawal selia penyelenggaraan dan pengurusan bangunan serta harta bersama yang dilaksanakan pemaju, Perbadanan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MIC)

Kemaskini Terakhir: Rabu, 12 Jun 2024 - 2:44pm