MENU

Menu utama

Objektif Jabatan Kejuruteraan

  • Perancang, pengawal dan pembentuk pembangunan yang teratur dan sistematik

 

Fungsi Jabatan Kejuruteraan

  • Menyelaras dan memantau perjalanan projek infrastruktur asas, kemudahan awam dan tender