MENU

Menu utama

Senarai Akta dan Perundagan yang digunapakai :

 • Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 [Undang-Undang Kecil Mendapatkan Tunggakan (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
 • Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 [Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Jalan, Parit Dan Bangunan (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Bayaran Denda - Lesen (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Pengawalan Dan Pengawasan Tempat-Tempat Makanan (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Pasar Awam Dan Persendirian (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Pelesenan Iklan (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Kerajaan Tempatan(Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2010
 • Akta Pengangkutan¬† Jalan 1987 [Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta ) (Majlis Perbandaran Batu Pahat) (Pindaan) 2014
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Tanah (Majlis Daerah Batu Pahat Barat] 1994
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Batu Pahat Barat)] 1987
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Batu Pahat Barat)] 1985
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2003
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred & Perniagaan, Perindustrian (Majlis Perbandaran Batu Pahat)] 2016
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Batu Pahat Barat)] 1994
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Daerah Batu Pahat Barat)] 1987
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (Majlis Daerah Batu Pahat Barat)] 1990
 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Undang-Undang Kecil Pasar Malam / Sehari (Majlis Perbandaran Batu Pahat] 2003
 • Akta Jalan Parit Dan Bangunan 1974 (Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1987)
Kemaskini Terakhir: Selasa, 16 April 2024 - 8:14am