MENU

Menu utama

SENARAI AKTA

 • AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 [UNDANG-UNDANG KECIL MENDAPATKAN TUNGGAKAN (MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT)] 2010
 • AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 [UNDANG-UNDANG KECIL MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN JALAN, PARIT DAN BANGUNAN (MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT)] 2010
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL BAYARAN DENDA - LESEN (MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT)] 2010
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL VANDALISME (MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT)] 2010
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL MENCEGAH KEKOTORAN (MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT)] 2010
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL PENGAWALAN DAN PENGAWASAN TEMPAT-TEMPAT MAKANAN (MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT)] 2010
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL KEDAI GUNTING RAMBUT DAN PENDANDAN RAMBUT (MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT)] 2010
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL PASAR AWAM DAN PERSENDIRIAN (MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT)] 2010
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL PENJAJA (MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT)] 2010
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN IKLAN (MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT)] 2010
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN TEMPAT LETAK KERETA PERSENDIRIAN (MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT)] 2010
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN KERAJAAN TEMPATAN(MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT)] 2010
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL PENGENDALIAN MAKANAN (MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT)] 2010
 • AKTA PENGANGKUTAN  JALAN 1987 [PERINTAH LALULINTAS JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA ) (MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT) (PINDAAN) 2014
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL TANAH (MAJLIS DAERAH BATU PAHAT BARAT] 1994
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN ANJING (MAJLIS DAERAH BATU PAHAT BARAT)] 1987
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL PEMUNGUTAN, PEMBUANGAN DAN PELUPUSAN SAMPAH SARAP (MAJLIS DAERAH BATU PAHAT BARAT)] 1985
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL TANDAS AWAM (MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT)] 2003
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN TRED & PERNIAGAAN, PERINDUSTRIAN (MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT)] 2016
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL HAIWAN MERAYAU (MAJLIS DAERAH BATU PAHAT BARAT)] 1994
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL TAMAN (MAJLIS DAERAH BATU PAHAT BARAT)] 1987
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN PILIHANRAYA (MAJLIS DAERAH BATU PAHAT BARAT)] 1990
 • AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [UNDANG-UNDANG KECIL PASAR MALAM / SEHARI (MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT] 2003
 • AKTA JALAN PARIT DAN BANGUNAN 1974 (UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1987)