MENU

Menu utama

SESI PERBINCANGAN PEGESAHAN PERSEMPADANAN PETA DAN STOK PERUMAHAN  BERDASARKAN KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN BERSAMA JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA NEGERI JOHOR

BILIK MESYUARAT UTAMA | 30 SEPTEMBER 2019