MENU

Menu utama

IKLAN KEKOSONGAN GERAI MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

TAHUN 2018

BIL

PERKARA

TARIKH TUTUP

STATUS

1. Iklan kekosongan gerai Majlis Perbandaran Batu Pahat 22 April 2018 -Buka-

2.

Iklan kekosongan gerai Majlis Perbandaran Batu Pahat

08 Februari 2018

-Tutup-

3. Iklan kekosongan gerai Majlis Perbandaran Batu Pahat 15 Januari 2018 -Tutup-

 

TAHUN 2017

BIL

PERKARA

TARIKH TUTUP

STATUS

1.

Iklan kekosongan gerai Majlis Perbandaran Batu Pahat

 30 November 2017

-Tutup-

 

TAHUN 2016

BIL

PERKARA

TARIKH TUTUP

STATUS

  1.  

Iklan kekosongan gerai Majlis Perbandaran Batu Pahat

 12 Mei 2016

-tutup-

TAHUN 2015

BIL

PERKARA

TARIKH TUTUP

STATUS

  1.  

Iklan kekosongan gerai Majlis Perbandaran Batu Pahat

1 Disember 2015

-tutup-

  1.  

Iklan kekosongan gerai Majlis Perbandaran Batu Pahat

20 Jun 2015

-tutup-