MENU

SENARAI UNDANG-UNDANG KECIL YANG DI GUNA PAKAI DAN TELAH DIWARTAKAN:

BIL UNDANG- UNDANG KECIL
1 UUK Pelesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian (MPBP) 2016
2 UUK Tandas Awam (MPBP) 2016
3 Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MPBP (Pindaan 2014)
4 UUK Penjaja (MPBP) 2010
5 UUK Vandalisme (MPBP) 2010
6 UUK Pengendali Makanan (MPBP) 2010
7 UUK Mencegah Kekotoran (MPBP) 2010
8 UUK Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (MPBP) 2010
9 UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPBP) 2010
10 UUK Pasar Malam/Sehari (MPBP) 2010
11 UUK Perlesenan Iklan (MPBP) 2010
12 UUK Bayaran Denda (Lesen) (MPBP) 2010
13 UUK Pasar Awam Dan Persendirian (MPBP) 2010
14 UUK Mendapatkan Tunggakan (MPBP) 2010
15 UUK Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Akta Jalan, Parit Dan Bangunan (MPBP) 2010
16 UUK Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Akta Kerajaan Tempatan (MPBP) 2010
17 UUK Pengawalan Dan Pengawasan Tempat-Tempat Makan  (MPBP) 2010
18 UUK Haiwan Merayau (MDBPB) 1994
19 UUK Kerja Tanah (MDBPB) 1994
20 UUK Iklan Pilihanraya (MDBPB) 1990
21 UUK Pelesenan Anjing (MDBPB) 1988
22 UUK Taman (MDBPB) 1987
23 UUK Bangunan Seragam 1986
24 UUK Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (MDBPB) 1985
25 Undang- Undang Kecil Spa (MPBP) 2018
26 Undang- Undang Kecil Pilihanraya (MPBP) Pindaan 2018
27 Undang- Undang Kecil Wang Perkhidmatan Kemajuan (MPBP) 2018