MENU

Main menu

PERMOHONAN SEWAAN KAKI LIMA / PETAK LETAK KERETA

PERMOHONAN :

 1. Permohonan hendaklah dikemukakan menggunakan Borang Permohonan Sewaan Kaki Lima / Petak Letak Kereta yang boleh diambil di Unit Tempat Letak Kereta MPBP.
 2. Sila lampirkan :
 • Salinan Lesen Perinigaan MPBP yang sah tempohnya.
 • Salinan Pendaftaran Perniagaan SSM.
 • 1 gambar lokasi / lakaran lokasi.
 1. Permohonan yang lengkap hendaklah dimajukan ke Unit Tempat Letak Kereta MPBP.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN :

 1. Sewa Kaki Lima :
 • Kebenaran adalah bagi kaki lima di hadapan premis sahaja.
 • Jangkamasa yang dibenarkan adalah bagi tempoh 9.00 pagi - 9.00 malam.
 • Keluasan yang dibenarkan adalah keluasan laluan atau lorong bagi pejalan kaki dan tidak menutup lalu tangga atas.
 • Kebersihan laluan dan kawasan sekeliling adalah tanggungjawab pemohon.
 • Pihak MPBP tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kemalangan atau kecurian di kawasan sewaan.
 • Pihak MPBP boleh membatalkan sewaan pada bila-bila masa tanpa memberi apa-apa sebab.
 • Tindakan sita dan kompaun boleh dikenakan sekiranya pemohon gagal mematuhi mana-mana syarat.
 1. Sewa Petak Letak Kereta :
 • Setiap permohonan hendaklah terlebih dahulu mendapat keputusan pihak MPBP.
 • Kawasan jalan yang disewa hendaklah terkawal dari kesesakan lalu lintas.
 • Bayaran hendaklah dijelaskan selepas permohonan diluluskan.
 • Sekiranya penyewa gagal menjelaskan bayaran sewaan Tempat Letak Kereta dengan ini pihak MPBP boleh mengeluarkan kompaun danmenyita barang dagangan di petak Tempat Letak Kereta.
 • Penyewa tidak dibenarkan membasuh, mencuci, memasak dan membina apa-apa binaan dan di dalam petak sewaan.
 • Penyewa hendaklah mematuhi undang-undang kecil dan akta yang digunapakai oleh MPBP dari masa ke semasa. Sekiranyaa gagal, penyewa boleh dikenakan kompaun.
 • Pemohon hendaklah meletakkan kun-kun keselamatan dan menerangkan (lampu) di kawasan tempat letak kereta.
 • Kelulusan hanya dibenarkan dihadapan premis perniagaan sahaja.
 • Jangkamasa sewaan tempat letak kereta dibenarkan mulai jam 6.00 petang hingga 2.00 pagi (bagi kedai makan dan minuman sahaja).
 • Sebarang kemalangan, kecurian, keselamatan pelanggan dan orang awam di kawasan sewaan tempat letak kereta adalah tanggungjawab pemohon dan pihak MPBP tidak akan bertanggungjawab di atas apa-apa kemalangan keselamatan dan kecurian di kawasan sewaan Tempat Letak Kereta.

TAMBAHAN SYARAT BAGI SEWAAN PETAK LETAK KERETA BERMUSIM SAHAJA

 1. Keselamatan kenderaan adalah menjadi tanggungjawab penyewa sendiri.
 2. MPBP tidak bertanggungjawab ke atas mena-mana kereta yang diletakkan di petak musim atau lain-lain kegunaan petak tanpa izin penyewa.
 3. Yang DiPertua boleh membatalkan sewaan petak letak kereta bermusim pada bila-bila masa tanpa memberi apa-apa notis.

BAYARAN :

 1. Sila hadir ke Unit Tempat Letak Kereta MPBP untuk urusan bayaran.
 2. Bayaran hendaklah dibuat untuk tempoh 3, 6, 9 atau 12 bulan.
 3. Bayaran hendaklah dijelaskan setiap awal bulan sebelum 7 hari bulan.

PENAMATAN SEWAAN :

 1. Penyewa dikehendaki memaklumkan ke Unit Letak Kereta MPBP secara bertulis sebulan sebelum tarikh menamatkan sewaan.

 

Untuk sebarang pertanyaan boleh hubungi:

Encik Ismail Bin Sulaiman

Encik Zainuddin Bin Budi

Jabatan Kewangan

07-4337993