MENU

Main menu

Wifi

Johor Free Wifi

 

Johor Free Wifi project was launched simultaneously involving 10 districts in the State of Johor on 30 August 2015 (The Eve Of Independence).

The project became effective on January 1, 2016, involving 10 regional, 16 local authorities and 13 People's Housing Project in the State of Johor which is the focus of the public.

Overall, the installation of hotspots in Johor are 135 units in the area where the Administration of Batu Pahat Municipal Council involving 11 locations including MPBP Payment Counter.

Location Free Wifi Johor Batu Pahat District

Kaji Selidik Johor Free Wifi

  • 1

Wifi Komuniti

WIFI KOMUNITI  (WK) DI TAMAN NIRA

Perkhidmatan WiFi Komuniti (WK) yang sebelum ini dikenali sebagai Kampung Tanpa Wayar (KTW) adalah perkhidmatan WiFi secara ‘hotspot’ di kawasan tumpuan.

WiFi secara ‘hotspot’ merujuk kepada titik capaian yang disediakan di setiap lokasi bagi membolehkan pengguna menggunakan internet melalui isyarat gelombang WiFi. 

Kawasan tumpuan bagi KTW1M meliputi kawasan luar bandar terpilih yang mendapat kurang liputan internet.

TUJUAN & MATLAMAT PENUBUHAN

Penyediaan perkhidmatan capaian internet tanpa wayar secara kolektif kepada masyarakat luar bandar di kawasan kurang liputan SECARA PERCUMA.

Menanamkan minat dan kesedaran tentang kepentingan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam kehidupan seharian seiring dengan inisiatif WiFi Komuniti (WK) yang direncanakan Kerajaan ke arah memupuk masyarakat berilmu dan progresif.

KONSEP HUB & SPOKE WK

Sumber daripada : http://pi1mtamannira.digicbc.com/2016/wifi.html