MENU

KADAR PAS BULANAN MPBP MULAI 01 JANUARI 2018

BIL TEMPOH KADAR BAHARU KADAR BAHARU SEBULAN KADAR DISKAUN
1 3 bulan RM200 RM66.67 11%
2 6 bulan RM360 RM60.00 20%
3 9 bulan RM500 RM55.56 26%
4 12 bulan RM600 RM50.00 33%

*Permohonan untuk menukar pasa bulanan yang baharu diterima dengan syarat :

a) Tempoh masa pasa bulanan masih aktif bagi tempoh melebihi 1 bulan

b) Pas bulanan asal dikembalikan

c) Caj perkhidmatan RM20 dikenakan bagi setiap pas bulanan baru yang dikeluarkan

 

*Manakala bagi pas bulanan yang hilang. Jabatan tidak akan menggantikan dengan pas bulanan yang baharu.