MENU

Main menu

Kupon Tempat Letak Kereta

JENIS-JENIS KESALAHAN LETAK KERETA YANG BOLEH DIKOMPAUN

 • Tidak mempamerkan kupon yang dikeluarkan oleh Majlis atau Syarikat Pengendali semasa meletakkan kenderaan bermotor di dalam petak letak kereta berkupon
 • Mempamerkan kupon letak kereta yang telah tamat tempon yang dibenarkan
 • Mempamerkan kupon letak kereta di dalam keadaan di mana kupon letak kereta tersebut tidak dapat dikenalpasti atau dilihat oleh Pembantu Penguatkuasa (Tempat Letak Kereta) semasa menjalankan pemeriksaan
 • Mempamerkan kupon letak kereta tanpa membuat penandaan yang betul
 • Meletakkan kenderaan bermotor di luar dari petak kereta di tempat letak kereta
 • Menghalang petak letak kereta
 • Kenderaan bermotor yang diletak tidak mengikut arah lalu-lints
 • Berniaga di tempat letak kereta
 • Meletak kenderaan bermotor yang menghalang pili bomba
 • Meletak kenderaan bermotor di kawasan kaki lima / siar kaki
 • Meletak kenderaan bermotor di tempat letak kereta bermusim tanpa Pas Bermusim yang sah
 • Meletak kenderaan bermotor di tempat selain dari yang ditetapkan bagi jenis kenderaan itu
 • Mempamerkan kupon yang tidak sah semasa meletak kenderaan bermotor di petak letak kereta di tempat letak kereta

MASA OPERASI (MASA PAMER KUPON)

SABTU -KHAMIS | 08.00 PAGI - 06.00 PETANG

JUMAAT DAN CUTI UMUM | DIKECUALIKAN

 

 

MASA OPERASI (MASA PAMER KUPON)

SABTU -KHAMIS | 08.00 PAGI - 06.00 PETANG

JUMAAT DAN CUTI UMUM | DIKECUALIKAN