MENU

Menu utama

UNIT OSC

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN PEMAJUAN

BIL JENIS PERMOHONAN PAUTAN
1. Kebenaran Merancang KM1
2. Perlanjutan / Perlanjutan Tambahan Kebenaran Merancang KM2
3. Penginapan Pekerja dan Kebenaran Merancang Tempoh Terhad Asrama Pekerja Jangka Pendek KMTT1
4. Kebenaran Merancang Tempoh Terhad TADIKA / TASKA / Pusat Jagaan KMTT2
5. Pelan Bangunan / Ubahan dan Tambahan PB1
6. Pelan Permit Sementara Pagar dan Pondok Pengawal PB2
7. Permohonan Bagi Pembaharuan Pelan Bangunan PB3
8. Pelan Kejuruteraan (Kerja Tanah / Jalan dan Perparitan) KJ1
9. Pelan Lampu Jalan KJ2
10. Permohonan Bagi Pembaharuan Pelan Kerja Tanah Jalan Dan Perparitan KJ3
11. Pelan Landskap PL1
12. Pelan Nama Taman / Jalan NJ1
13. Menara Telekomunikasi (KMTT dan Permit Sementara) TEL1
14. Papan Iklan Luar (Billboard) (KMTT dan Permit Sementara) BIL1
15. Notifikasi Mula Kerja Tanah / Bangunan (Borang B) CCC1
16. Deposit Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) CCC2
17. Permohonan Rayuan ke Mesyuarat Jawatankuasa OSC R1
18. Permohonan Perakuan Pelan (Endorsement) PELAN

 

MANUAL OSC 3.0 PLUS DAN SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE

BIL JENIS PERMOHONAN PAUTAN
1. Manual OSC 3.0 Plus http://jkt.kpkt.gov.my/ManualOSC
2. Sistem OSC 3.0 Plus Online https://osc3plus.kpkt.gov.my/

 

BORANG-BORANG JABATAN TEKNIKAL DALAMAN

BIL JENIS PERMOHONAN PAUTAN
1. Rujuk Senarai Borang di Jabatan Perancangan Pembangunan https://www.mpbp.gov.my/.../jabatan-perancangan-pembangunan
2. Rujuk Senarai Borang di Jabatan Kejuruteraan dan Landskap https://www.mpbp.gov.my/.../bahagian-landskap

 

KAEDAH MENGEMUKAKAN SALINAN CETAK DAN BAYARAN FI SECARA ATAS TALIAN

BIL JENIS PERMOHONAN PAUTAN
1. Kaedah mengemukakan salinan cetak dan bayaran fi secara atas talian kaedah_drop_and_go_permukaan_salinan_cetak.pdf