MENU

Menu utama

Pembayar cukai yang memiliki harta di kawasan MPBP perlu membuat penukaran alamat pos. Ianya boleh dibuat melalui panggilan telefon terus ke Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta. Sekiranya tiada notis atau pemberitahuan oleh pembayar cukai maka semua bil taksiran akan dihantar ke alamat harta. Ini adalah untuk memastikan bil-bil taksiran dapat di hantar ke alamat surat-menyurat pembayar cukai.