MENU

Menu utama

GARIS PANDUAN DAN KADAR PENYEWAAN PERALATAN DAN KEMUDAHAN

MILIK MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

Adalah dimaklumkan bahawa Garis Panduan dan Kadar Dewa Peralatan dan Kemudahan Milik Majlis Perbandaran Batu Pahat telah dibentangkan dan diluluskan pada Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Perkara-perkara Am dan disahkan di Mesyuarat Penuh.

Disertakan Garis Panduan dan Kadar Dewa Peralatan dan Kemudahan.