MENU

Menu utama

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

BIL

OBJEKTIF KUALITI / KPI

 

1.

 

Memastikan sekurang-kurangnya 90% daripada permohonan yang lengkap diterima diproses (sehingga diangkat untuk pertimbangan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC))

 

Mengikut tempoh piagam yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan tempatan (KPKT).