MENU

Menu utama

 UNIT PERHUBUNGAN AWAM & KORPORAT

BIL

OBJEKTIF KUALITI / KPI

 

1.

 

  1. Mengeluarkan maklumbalas pengesahan terimaan aduan tidak lebih dari 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

 

  1. Pemantauan tindakan jabatan dalaman ke atas aduan, dalam tempoh 7 hari bekerja dari pengesahan terimaan aduan di jabatan.

 

UNIT AUDIT DALAM

BIL

OBJEKTIF KUALITI / KPI

 

1.

 

Pengauditan dalaman dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun bagi memastikan Sistem Pengurusan dilaksana dan diselenggara dengan berkesan berdasarkan peraturan dan Undang-Undang yang telah ditetapkan.