MENU

Menu utama

Tahun 2018

Tahun 2018

TAHAP PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 01 JANUARI 2018 HINGGA 31 DISEMBER 2018

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DAN TEMPOH PIAGAM

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

76

21 (27.63%)

55 (72.37%)

41 (74.55%)

14 (25.45%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

50

11 (22.00%)

39 (78.00%)

26 (66.67%)

13 (33.33%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

17

3 (17.65%)

14 (82.35%)

8 (57.14%)

6 (42.86%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

45

11 (24.44%)

34 (75.56%)

21 (61.76%)

13 (38.24%)

0 (0.00%)

CFO

0

(0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Jumlah

188

46 (24.47%)

142 (75.53%)

96 (67.61%)

46 (32.39%)

(0.00%)

Julai - Disember 2018

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN PELESENAN MPBP

01 JULAI 2018 HINGGA 31 OGOS 2018

BULAN

PERKARA

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

JUMLAH

Kelulusan lesen premis perniagaan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

 

 

 

 

100 %

Kelulusan lesen iklan premis perniagaaan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

 

 

 

 

100 %

Kelulusan lesen penjaja dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

 

 

 

 

100 %

Pembaharuan lesen dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

 

 

 

 

100 %

 

Januari - Jun 2018

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN PELESENAN MPBP

01 JANUARI 2018 HINGGA 30 JUN 2018

BULAN

PERKARA

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUMLAH

Kelulusan lesen premis perniagaan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kelulusan lesen iklan premis perniagaaan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kelulusan lesen penjaja dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Pembaharuan lesen dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 

Tahun 2017

Tahun 2017

TAHAP PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 01 JANUARI 2017 HINGGA 31 DISEMBER 2017

BILANGAN PERMOHONAN DAN SELESAI MENGIKUT JENIS PERMOHONAN DAN TEMPOH PIAGAM

 

Jenis Permohonan

Bil. Mohon

^ Permohonan Dalam Proses

Permohonan Selesai*
(a) = b + c + d

Selesai* Dalam Piagam
(b)

Selesai* Melebihi Piagam
(c)

** Tempoh Tidak Dapat Ditentukan 
(d)

Permohonan Serentak

83

(0.00%)

83 (100.00%)

80 (96.39%)

3 (3.61%)

0 (0.00%)

Kebenaran Merancang

90

(0.00%)

90 (100.00%)

82 (91.11%)

8 (8.89%)

0 (0.00%)

Pelan Kejuruteraan

36

(0.00%)

36 (100.00%)

34 (94.44%)

2 (5.56%)

0 (0.00%)

Pelan Bangunan

33

(0.00%)

33 (100.00%)

33 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

CFO

0

(0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Jumlah

242

0 ( 0.00%)

242 (100.00%)

229 (94.63%)

13 (5.37%)

(0.00%)

Julai - Disember 2017

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN PELESENAN MPBP

01 JULAI 2017 HINGGA 31 DISEMBER 2017

BULAN

PERKARA

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

JUMLAH

Kelulusan lesen premis perniagaan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kelulusan lesen iklan premis perniagaaan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kelulusan lesen penjaja dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Pembaharuan lesen dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Januari - Jun 2017

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN PELESENAN MPBP

01 JANUARI 2017 HINGGA 30 JUN 2017

BULAN

PERKARA

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUMLAH

Kelulusan lesen premis perniagaan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kelulusan lesen iklan premis perniagaaan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kelulusan lesen penjaja dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Pembaharuan lesen dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %