MENU

Menu utama

Objektif Jabatan Pembangunan Masyarakat

  • Melaksanakan program kemasyarakat dengan tujuan merapatkan hubungan diantara masyarakat perbandaran khasnya mengikut takwim tahunan yang telah ditetapkan
  • Menyelaras dan bekerjasama dengan Ahli Majlis dengan menganjurkan Program Gerak Mesra 24 kali setahun
  • Memproses kelulusan permohonan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar yang telah lengkap dalam tempoh 2 bulan dengan memberikan keutamaan kepada golongan miskin tegar

Fungsi Jabatan Pembangunan Masyarakat

Menguruskan perkara-perkara berkaitan Ahli Majlis MPBP dan Jawatankuasa Penduduk (JKP), menyelaras Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB), melaksanakan Program Local Agenda (LA21) dan Gerak Mesra, serta pengurusan Jawatankuasa Perwakilan Penduduk (JPP) Majlis Perbandaran Batu Pahat bersama Unit Kesejahteraan Bandar, KPKT.