MENU

Menu utama

Objektif Unit Integriti

  • Untuk menyatupadukan semua pengurusan hal-hal yangberkaitan dengan integriti di bawah sebuah unit yang khusus supaya inisiatif-inisiatif penginstitusian integriti, pencegahan, pematuhan, pengesanan salah laku dan tindakan punitif dapat dilaksanakan dengan secara yang lebih fokus, terancang, efisen dan mancapai keberhasilan yang optimum

Fungsi Unit Integriti

 

  • Tadbir Urus
  • Pengukuhan integriti
  • Pengurusan aduan
  • Pengesanan & pengesahan
  • Tatatertib
  • Pematuhan