MENU

Menu utama

Objektif Utama MPBP

  • Memantapkan keupayaan dan kapasiti organisasi bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan serta meperkasakan tadbir urus organisasi dan pembudayaan nilai-nilai murni ke arah kecemerlangan organisasi.

  • memperkasakan sumber hasil majlis untuk menampung keperluan pengurusan dan pembangunan.

  • mempertingkatkan kualti hidup yang mampan bagi menjamin kesejahteraan komuniti setempat.

  • muafakat dalam perancangan pembangunan bagi memenuhi kehendak pelanggan.