MENU

Menu utama

Objektif Jabatan Penguatkuasaan

 • Menjalankan tanggungjawab dan memastikan undang-undang yang diperuntukkan dilaksanakan dan dipatuhi bagi mencapai matlamat untuk memperkasakan komuniti dan menjadikan kawasan Majlis Perbandaran Batu Pahat (MPBP) selesa didiami dan perkhidmatan melalui pengurusan cemerlang

 • Melaksanakan penguatkuasaan supaya masyarakat mematuhi undnag-undang yang telah diperuntukan di kawasan pentadbiran MPBP

 • Memastikan setiap bentuk perniagaan mestilah berlesen

 • Memastikan setiap premis dan kawasan perumahan bersih dan teratur

 • Mencegah peniaga yang berniaga tanpa kebenaran deripada MPBP

 • Mengawal dan menghapuskan pembuangan sampah secara haram

 • Mengawal pertumbuhan bangunan haram

Fungsi Jabatan Penguatkuasaan

 • Urusan Penguatkuasaan Undang-Undang di bawah peruntukan Akta dan Undang-Undang Kecil yang digunapakai

 • Urusan tindakan penguatkuasaan ke atas orang awam di bawah peruntukan Akta dan Undang-Undang Kecil yang digunapakai

 • Urusan memastikan premis-premis perusahaan,penjaja dan tred mematuhi syarat-syarat pelesenan yang telah ditetapkan

 • Urusan mengalih, meroboh, dan meyita apa jua halangan dan kacauganggu

 • Urusan memastikan keadaan persekitaran Bandar bersih dan teratur dengan menjalankan pemeriksaan dan rondaan berkala

 • Urusan membenteras pertumbuhan peniaga-peniaga yang berniaga tanpa kebenaran MPBP

 • Urusan bekerjasama dengan jabtan atau bahagian lain dalam membuat tindakan penguatkuasaan

 • Urusan tindakan operasi bersepadu dengan jabatan luar dalam menjalankan penguatkuasaan

 • Urusan menyediakan kertas siasatan bagi tindakan mahkamah

 • Urusan siasatan dan penguatkuasaan ke atas aduan yang diterima

 • Urusan tuntutan kompaun yang tidak berbayar