MENU

Menu utama

Objektif Jabatan Khidmat Pengurusan

  • Memastikan urusan pengurusan am dan perkhidmatan personal Majlis diuruskan secara efisyen dan sistematik mengikut peraturan-peraturan / pekeliling yang ditetapkan bagi memberi kepuasan pelanggan dalaman / luaran dengan sistem penyampaian yang cekap dan berkualiti

Fungsi Jabatan Khidmat Pengurusan

  • Menyediakan perkhidmatan pentadbiran am dan perhubungan kepada warga jabatan serta orang awam bagi meningkatkan tahap profesionalisme selaras arahan perkhidmatan dan pekeliling kerajaan