MENU

Main menu

2 posts / 0 new
Last post
hasry
Cara mengatasi

Sejak kebelakangan ini kes pembuangan sampah di merata tempat semakin berleluasa dan mengakibatkan pencemaran bau. Masyarakat perlu ebih peka dalam mengatasi masalah ini. Jadi apakah pendapat atau cadangan yang sewajarnya agar masalah ini dapat ditangani?