MENU

Main menu

MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

KENYATAAN TAWARAN

  1. Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor bumiputera yang berdaftar dengan PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK), LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB), JOHOR CENTRE FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT (JCCD) DAN KEMENTERIAN KEWANGAN mengikut kelas pendaftaran sebagaimana disyaratkan di dalam tawaran yang masih sah tempohnya dan layak untuk menyertai kerja-kerja yang ditawarkan sebagaimana Lampiran A (Bumiputera).
  2. Naskah   Meja   Tawaran Sebutharga akan dipamerkan mulai  17.09.2020  sehingga 28.09.2020 semasa waktu pejabat di Jabatan Kewangan, Majlis Perbandaran Batu Pahat, Jalan Pejabat, Batu Pahat.
  3. Sebutharga akan dijual mulai daripada 17.09.2020 sehingga 27.09.2020 dari  8.30 PAGI hingga 4.30 PETANG (semasa waktu pejabat) di Jabatan Kewangan, Majlis Perbandaran Batu Pahat, Jalan Pejabat, Batu Pahat , dengan mengemukakan bayaran berupa Wang Pos / Wang Kiriman Pos / Bank Draf bagi setiap set Dokumen Sebutharga atas nama Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Batu Pahat sebagai bayaran Dokumen Sebutharga.
  4. Hanya SEORANG Penyebutharga / Wakil Penyebutharga sahaja dibenarkan menjalankan urusan pembelian dokumen sebutharga. Hanya PEMILIK ASAL / WAKIL YANG SAH (surat perwakilan kuasa perlu disertakan) dibenarkan menjalankan urusniaga pembelian dokumen sebutharga dengan membawa perakuan PENDAFTARAN ASAL LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB), PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK), KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF), SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) DAN SIJIL KONTRAKTOR JOHOR (SKJ) OLEH JOHOR CENTRE FOR CONSTRUCTION DEVELOPMENT (JCCD).
  5. Semua Dokumen Tawaran yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Jabatan Kewangan, Majlis Perbandaran Batu Pahat sebelum jam 12.00 tgh / 28.09.2020.
  6. Majlis Perbandaran Batu Pahat tidak terikat samada menerima sebutharga terendah harganya atau sebarang tawaran.
  7. Lawatan tapak adalah tidak diwajibkan kepada kontraktor. Sekiranya kontraktor ingin membuat lawatan sendiri ke kawasan atau tapak, kontraktor perlu mengamalkan penjarakkan, hand sanitizer dan pemakaian face mask.

http://www.mpbp.gov.my

Panduan kontraktor dan menjilid dokumen sebutharga boleh dimuat turun di [..SINI..]

Tender Closing Date: 
Monday, 28 September 2020
Tender Start Date: 
Thursday, 17 September 2020