MENU

Menu utama

MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

KENYATAAN TENDER

  1. Tawaran adalah dipelawa daripada petender yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB), Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), Sijil Kementerian Kewangan (MOF) dalam kod Bidang dan Suruhanjaya Syarikah Malaysia (SSM) yang berkaitan dan masih dalam tempoh sah dibenarkan membuat tawaran buat masa ini untuk kerja-kerja berikut :-
NO TENDER PERIHAL KERJA / HARGA DOKUMEN KELAS PENGKHUSUSAN TARIKH / MASA
MPBP-10-2020 KERJA-KERJA SELENGGARA POKOK LANDSKAP DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN UTAMA, KAWASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN INDUSTRI DI JALAN KLUAN,G PARIT RAJA, SRI GADING

Gred

G3

 

Kategori

CE

 

Pengkhususan

CE14 @ B09

atau

Kod Bidang

221002

Tarikh Jualan

14.05.2020 - 01.06.2020

 

Tarikh Tutup

04.06.2020

 

Harga Dokumen

RM50.00

 

Lawatan Tapak

*Tidak mewajibkan kehadiran kontraktor

 

*sekiranya kontraktor ingin membuat lawatan sendiri ke kawasan atau tapak perlu mengamalkan penjarakkan, Hand Sanitizer dan pemakaian Face Mask

 

MPBP-11-2020 KERJA-KERJA SELENGGARA POKOK LANDSKAP DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERUMAHAN / INDUSTRI DI JALAN BUKIT PASIR DAN TONGKANG PECHAH SERTA KAWASAN SEKITARNYA
MPBP-12-2020 KERJA-KERJA SELENGGARA POKOK LANDSKAP DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BAWAH KAWASAN PERUMAHAN / INDUSTRI JALAN TANJUNG LABUH DAN KAWASAN SEKITARNYA

 

  1. Petender diwajibkan membawa Perakuan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB), Sijil Pendaftaran Asal Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), Kementerian Kewangan (MOF). (Salinan hendaklah disertakan untuk disimpan pihak Majlis).
  2. Hanya penama yang sah pada sijil sahaja yang mematuhi syarat di atas sahaja DIBENARKAN untuk membeli dokumen tender.
  3. Dokumen tender boleh diperolehi di JABATAN KEWANGAN, MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT pada tarikh yang telah ditetapkan dari jam 08.30 pagi hingga jam 04.00 petang (dokumen tender tidak akan dijual selepas tarikh tersebut).
  4. Bayaran dokumen tender berharga RM50.00 hanya dibuat secara Draf Bank / Wang Pos / Kiriman Wang di atas nama Yang Dipertua Majlis Perbandaran Batu Pahat. Bayaran dokumen ini tidak akan dikembalikan.
  5. Semua Dokumen Tawaran Tender yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Jabatan Kewangan, Majlis Perbandaran Batu Pahat sebelum 12.00 tgh / 04.06.2020

http://www.mpbp.gov.my

Panduan kontraktor dan menjilid dokumen sebutharga boleh dimuat turun di [..SINI..]

 

Tender Closing Date: 
Khamis, 4 Jun 2020
Tender Start Date: 
Khamis, 14 Mei 2020