MENU

Menu utama

UNDI PERDANA PERUNTUKAN MARRIS 2017 PERINGKAT DAERAH BATU PAHAT

Pihak Kontraktor dIJemput untuk hadir mendaftar kerja secara undian sebagaimana ketetapan berikut :

  1. Tarikh : 21 Mei 2017
  2. Tempat : Dewan Peiabat Daerah Batu pahat
  3. Waktu : a. Pendaftaran :8.30 pagi hingga 10.00 pagi

(selepas 10.00 pagi pendaftaran tidak diterima dan tidak layak untuk mengundi)
b. Pengundian : 11.00 pagi