MENU

Menu utama

PERMOHONAN GERAN BADAN PENGURUSAN JMB/MC

Untuk makluman, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) berkerjasama dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS) akan melaksanakan Geran Persatuan Penduduk kepada Pihak Pengurusan Bangunan Berstrata yang terdiri daripada JMB/MC/Persatuan Penduduk.