MENU

Menu utama

Misi MPBP

“Memperkasakan penyampaian perkhidmatan melalui perancangan, pelaksanaan dan pengawal seliaan yang berkesan serta cekap ke arah meningkatkan kualiti hidup masyarakat”.

 

Visi MPBP

"Majlis Perbandaran Batu Pahat Ke Arah Perbandaran Maju, Produktif, Inovatif, Indah Dan Mampan Dalam Merealisasikan Nilai Hidup Komuniti Yang Tinggi, Makmur, Ceria Dan Sejahtera Menjelang Tahun 2020”.