MENU

Main menu

UNIT OSC ( PUSAT SEHENTI )

1.

Memproses permohonan pelan yang tersenarai dalam prosedur OSC mengikut tempoh piagam yang ditetapkan oleh KPKT

 

1.1

Perihal Tanah (Pecah Sempadan dan Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan

-

111 hari

 

1.2

Perihal Tanah (Penyerahan Balik  dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan bangunan + Pelan Kejuruteraan

-

111 hari

 

1.3

(Pecah Sempadan dan Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan

-

111 hari

 

1.4

(Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan

-

108 hari

 

1.5

(Pecah Sempadan + Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan

-

111 hari

 

1.6

(Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan

-

111 hari

 

1.7

Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan

-

80 hari

 

1.8

(Pecah Sempadan + Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang

-

108 hari

 

1.9

(Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang

-

108 hari

 

1.10

Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan

-

69 hari

 

1.11

Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan

-

80 hari

 

1.12

Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan

-

37 hari

 

1.13

Kebenaran Merancang (KM)

-

57 hari

 

1.14

Pelan Kejuruteraan (PJ) termasuk Pelan Kerja Tanah, Pelan Jalan dan Parit, Pelan Lampu Jalan

-

80 hari

 

1.15

Pelan Kerja Tanah

-

80 hari

 

1.16

Pelan Jalan dan Perparitan dan Pelan Lampu Jalan

-

80 hari

 

1.17

Pelan Landskap

-

34 hari

 

1.18

Pelan Nama Taman

-

34 hari

 

1.19

Pelan Nama Jalan

-

34 hari

 

1.20

Pelan Lampu Jalan

-

80 hari

 

1.21

Pelan Jalan dan Perparitan

-

80 hari