MENU

Main menu

 

 

JABATAN PERANCANG BANDAR & PENGINDAHAN

1.

Memberi perkhidmatan perancangan dan landskap mengikut prosedur, akta dan garispanduan kawalan pembangunan yang digunapakai dalam tempoh maksima tidak melebihi sebulan mengikut keperluan & kerumitan sesuatu permintaan

2.

Memberi ulasan terhadap permohonan ubahsyarat, permohonan tanah kerajaan, LPS/TOL, penswastaan, lesen dan lain-lain permohonan yang memerlukan ulasan perancangan, tidak melebihi tempoh maksima 30 hari dari tarikh permohonan.

3.

Memberi syor terhadap permohonan-permohonan perancangan yang melalui prosedur OSC (melalui kertas kerja & mesyuarat) dengan mematuhi sebagaimana tempoh masa yang telah ditetapkan dalam Piagam Pelanggan Unit OSC.

4.

Menguruskan projek pembangunan perancangan dan landskap berada dalam vote/peruntukan Jabatan mengikut jadual keutamaan contohnya projek dan memastikan projek-projek tersebut siap dalam tempoh minima 4  minggu bergantung kepada kos dan skala projek.