MENU

Main menu

 

JABATAN KEWANGAN

1.

Memproses bayaran dalam jangka masa 4 hari bekerja daripada tarikh tuntutan lengkap diterima di Jabatan

2.

Memproses bayaran amanah dalam jangka masa 9 hari bekerja daripada tarikh tuntutan lengkap diterima di Jabatan

3.

Mengemaskini akaun cukai harta bagi bayaran melalui internet dalam tempoh 1 hari bekerja.