MENU

Main menu

JABATAN PERUNDANGAN

1.

Melaksanakan rondaan dan kawalan (Penguatkuasa) setiap hari.

2.

Mengeluarkan notis amaran / kacau ganggu dengan serta-merta.

3.

Mengeluarkan notis tawaran kompaun dengan serta-merta.

4.

Mengawal lalulintas (Tempat Letak Kereta / Penguatkuasa) setiap hari.

5.

Menguruskan barang sitaan iaitu bagi barang yang mudah rosak selama 14 hari dan bagi barang yang bersifat kekal selama 21 hari.

6.

Menguruskan pendakwaan kes ke mahkamah dalam tempoh 30 hari.

7.

Menyemak semula perjanjian dalam tempoh 30 hari.

8.

Mengeluarkan notis peringatan dalam tempoh 30 hari.