MENU

Main menu

JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

1.

Menguruskan proses permohonan pindahmilik harta dalam tempoh 5 hari bekerja

2.

Menguruskan penilaian cukai taksiran harta ke atas pegangan berkadar dalam tempoh tidak melebihi 60 hari bekerja

3.

Menguruskan bantahan nilaian yang memenuhi Seksyen 142 Akta 171 untuk dibawa ke mesyuarat dalam tempoh 30 hari bekerja

4.

Menguruskan Remisi bagi mendapatkan rebet dalam tempoh 90 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima

5.

Menguruskan Caruman Bantu Kadar bagi melakukan tuntutan kepada Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan selewat-lewatnya pada 31 Disember setiap tahun bagi harta Kerajaan Persekutuan, selain pada 31 Mac setiap tahun bagi harta Kerajaan Negeri

6.

Menguruskan penilaian am semula dalam tempoh 3 tahun selepas mendapat kelulusan Kerajaan Negeri

7.

Menguruskan permohonan sewa gerai dan pasar untuk dibawa ke mesyuarat dalam tempoh 60 hari bekerja

8.

Membaikpulih bangunan Majlis seperti yang terkandung di dalam bidang kuasa Jabatan bagi kerja-kerja yang memerlukan khidmat pembekal dan pelantikan pembekal akan dibuat dalam tempoh 60 hari dari tarikh aduan

9.

Menyelenggara bangunan milik Majlis sekurang – kurangnya 1 kali dalam masa 1 bulan